Praktijk voor natuurgerichte therapieënPraktijk voor natuurgerichte therapieën

Coaching

 

(Deze behandeling valt niet in de vergoedingen)

 

 

Coaching is een die voor veel verschillende begeleidingsvormen gebruikt wordt. Er zijn nog andere termen die gebruikt worden voor het begeleiden van mensen zoals:counseling, supervisie en therapie. Coaching is dus een niet te specificeren vorm van begeleiden.

 

Er zijn veel verschillende vormen van coaching:  

 • Personal coaching
 • Transformationele coaching
 • Loopbaancounseling
 • Counseling
 • e-Coaching
 • Coaching als managementstijl
 • Competentieontwikkelingsgericht Coachen
 • Kindercoaching
 • Systemic coaching
 • Teamcoaching
 • Provocatieve coaching

Coaching is persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige één-op-één-relatie. Binnen het coachingstraject worden de doelen vooraf bepaald in samenspraak met de persoon die het coachingstraject ondergaat. Doel van de coaching is het vergroten van de persoonlijke effectiviteit. Coaching van groepen is echter ook mogelijk. De coach zoekt dan naar collectieve patronen in gedrag en denken in de groep.


Coaching is een die voor veel verschillende begeleidingsvormen gebruikt wordt. Er zijn nog andere termen die gebruikt worden voor het begeleiden van mensen zoals:counseling, supervisie en therapie. Coaching is dus een niet te specificeren vorm van begeleiden.

 

Bron