Acupunctuur Auriculotherapie


Problemen die met acupunctuur behandeld kunnen worden.
zoals nek schouder- arm- pols- hand- en rugpijn, peesontstekingen, gewrichtsontstekingen, tennisellebogen etc. Buikpijn, diarree, obstipatie.
Emotioneel: angst, spanning en verdriet.
Gynaecologische: vóór/tijdens of na de menstruatie, onvruchtbaarheid en overgangsklachten.
Hoofdpijn, migraine, aangezichtspijn, aangezichtsverlamming. Problemen met de luchtwegen zoals astma, allergieën (zoals hooikoorts), verkoudheden, bronchitis, kaakholte ontsteking.


Stress: hyperventilatie, buikpijn en nervositeit, vermoeidheid.
Ook met vage klachten die moeilijk aan te duiden zijn kunt u bij mij terecht. Bijvoorbeeld een algemeen gevoel van lusteloosheid, een neerslachtige stemming, hartkloppingen, oorsuizen etc.


De Chinese geneeswijze is gebaseerd op het herstel van energetisch evenwicht en is gestoeld op een andere denkwijze dan de westerse geneeskunde. Daardoor kan het voorkomen dat er voor bepaalde klachten geen verklaring is in de westerse- maar wel in de Chinese geneeskunde.

Doet acupunctuur pijn?
Het prikje door de huid is voelbaar, maar niet echt pijnlijk. Als de naald in het acupunctuurpunt zit, kan dat een zwaar of een tintelend gevoel geven.

Auriculotherapie

De oorsprong van Ooracupunctuur of Auriculotherapie
De oorschelp werd al in oude culturen beschouwd als een plek van het lichaam die erg gevoelig is.
Door bepaalde punten op de oorschelp te prikkelen, kan invloed op het hele lichaam worden uitgeoefend.
In de traditionele Chinese geneeskunde wordt het oor gezien als een foetus in de baarmoeder, met het hoofdje naar beneden en die gelijkenis is inderdaad groot. Het oor werd dus letterlijk gezien als “oorsprong”. Stimulering van de oorschelp werd eeuwen geleden al toegepast bij de Egyptenaren om pijnen te bestrijden en om diverse kwalen te genezen.


De Westerse benadering van Ooracupunctuur
Binnen de acupunctuur – die onder de Traditionele Chinese geneeswijzen valt – is de auriculotherapie de snelst groeiende tak. Auriculotherapie is het meest aangepast aan de Westerse geneeskunde en maakt ook soms gebruik van moderne elekro-apparatuur.


De Fransman Pierre Nogier is de grondlegger van de auriculotherapie zoals wij die tegenwoordig kennen. Zijn belangrijkste ontdekking was, dat de hartslag verandert als bepaalde plaatsen op de oorschelp gestimuleerd worden. In Duitsland werd de auriculotherapie van Nogier verder uitgewerkt in de jaren ’80 van de vorige eeuw. Het werd wetenschappelijk aangetoond dat chronische aandoeningen en onduidelijke pijnklachten via het oor konden worden opgespoord en behandeld.


Auriculotherapie: oost en west verenigd
De Chinese geneeskunde omarmde de wetenschappelijke benadering van Nogier en zo ontstond er naast de Franse auriculotheorie een Chinese variant. Deze laatste benadert de ooracupunctuur vanuit de oude Chinese wijsheden die uitgaan van de levensenergie die door elk lichaam stroomt.


Momenteel zijn de twee varianten – de Chinese en de Westerse – met elkaar vergroeid. Beide overtuigingen vullen elkaar aan, de ene is spiritueel en de andere rationeel georiënteerd.


Hoe werkt Auriculotherapie of Ooracupunctuur eigenlijk?
Het basisprincipe van de auriculotherapie is dat het oor een afspiegeling is van het lichaam. Naast het feit dat het oor lijkt op een foetus in de baarmoeder, is de oorschelp een reflexzone gebied dat correspondeert met alle plekken van het lichaam.


Nogier ontdekte dat stimulatie van (113!) punten op de oorschelp leidde tot reacties in de bloeddoorstroming. Het zenuwstelsel werd geprikkeld waardoor de polsslag veranderde. Die ontdekking was een doorbraak en wordt sindsdien Vasculair Autonoom Signaal (VAS) genoemd.


De wetenschap erkent auriculotherapie niet als wetenschap, omdat er niet wordt voldaan aan de criteria voor klinisch onderzoek. Maar diverse wetenschappelijke onderzoeken hebben inmiddels aangetoond dat auriculotherapie met name bij pijnbestrijding zeer waardevol kan zijn.


Behandeling:
Op de punten die de puntenzoeker heeft aangegeven zet ik twee of drie steriele naaldjes. Deze naaldjes worden aan het eind van de behandeling weer verwijderd.Het is echter ook mogelijk dat de  naaldjes  een langere tijd blijven zitten. Na een periode van twee of drie weken lossen de naaldjes vanzelf op en worden ze door het lichaam verwerkt.


Met welke klachten kunt u o.a. bij mij terecht?

1. Pijnbestrijding
Bij allerlei pijnklachten kan auriculotherapie verlichtend werken. Bijvoorbeeld bij gewrichtsaandoeningen zoals reuma, jicht en botontkalking. Maar ook bij migraine, darmklachten, menstruatiepijn en tandproblemen kan auriculotherapie uitkomst bieden.


2. Allergieën en luchtwegaandoeningen
Astma, bronchitis, eczeem, chronische neusverkoudheid en voedselintolerantie.


3. Psychosomatische klachten
Stress, slapeloosheid, fobieën en spanningsklachten.


4.Auriculotherapie wordt daarnaast ook gebruikt als therapie voor mensen die willen stoppen met roken en bij andere verslavingsproblemen.


Terug naar specialisaties