Sportmassage


(Deze behandeling valt helaas niet in de vergoedingen van de zorgverzekeraar)

De term sportmassage wordt gebruikt als verzamelnaam voor diverse verrichtingen, die sportmasseurs toepassen op sporters om hen een bestendige of betere sportprestatie te laten leveren of om hen te helpen bij het herstel naar volledige sporthervatting na een blessure.

Het evenwicht

Door middel van een aantal verschillende massagetechnieken op het lichaam uit te voeren, worden er prikkels aan het lichaam gegeven. Deze prikkels brengen op hun beurt in het lichaam weer reacties teweeg die uiteindelijk het evenwicht in het lichaam opnieuw herstellen.

Het lichaam is een eenheid

Het lichaam functioneert namelijk als eenheid waar allerlei krachten, zowel lichamelijk als geestelijk, op inwerken. Als het evenwicht verstoord wordt door bijvoorbeeld overbelasting ontstaan er verschillende reacties. Deze reacties zijn onder andere vermoeidheid, spierpijn, slechte doorbloeding, verhoogde spanning, stijfheid, kramp en vochtvorming. Een sportmasseur kan er dan voor zorgen dat deze reacties verminderen of zelfs in zijn geheel weggaan. Ook kan de sportmasseur ervoor zorgen dat het ontstaan van deze reacties wordt verminderd.”

Sportmassage ook voor niet sporters.

Voor een goede gezondheid is ontspanning een groot onderdeel. “Sportmassage is voor niet-sporters een aanrader omdat het ook een ontspannende werking op het lichaam heeft. Niet-sporters kunnen dezelfde reacties hebben als sporters. Dit kan bijvoorbeeld door een verkeerde werkhouding of stress komen. Ook zijn er natuurlijk andere redenen.

De sportmassage wordt uitgevoerd op een gezond lichaam

Hierbij kunnen blessures door een sportmasseur behandeld worden. Na de behandeling is het altijd mogelijk om een afrondend afspraak met de sportmasseur maken waarbij deze bijvoorbeeld een ondersteunende tape/bandage kan aanleggen.

Wat kan een sportmasseur?
De sportmasseur kan met behulp van zijn kennis een advies aan de sporter doen.
Blessures die zich voor, tijdens of na het sporten kunnen voordoen zijn te voorkomen door massagebehandelingen bij een sporter.  Verder kan een sportmasseur ook adviezen geven over bijvoorbeeld voeding, kleding, schoeisel en hygiëne.


Terug naar specialisaties