Coaching

(Deze behandeling valt helaas niet in de vergoedingen van de zorgverzekeraars)

Coaching is een die voor veel verschillende begeleidingsvormen gebruikt wordt. Er zijn nog andere termen die gebruikt worden voor het begeleiden van mensen zoals:counseling, supervisie en therapie. Coaching is dus een niet te specificeren vorm van begeleiden.

Er zijn veel verschillende vormen van coaching:

Personal coaching
Transformationele coaching
Loopbaancounseling
Counseling
e Coaching
Coaching als managementstijl
Competentieontwikkelingsgericht Coachen
Kindercoaching
Systemic coaching
Teamcoaching
Provocatieve coaching

Coaching is persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige één op één relatie. Binnen het coachingstraject worden de doelen vooraf bepaald in samenspraak met de persoon die het coachingstraject ondergaat. Doel van de coaching is het vergroten van de persoonlijke effectiviteit. Coaching van groepen is echter ook mogelijk. De coach zoekt dan naar collectieve patronen in gedrag en denken in de groep.
Coaching is een die voor veel verschillende begeleidingsvormen gebruikt wordt. Er zijn nog andere termen die gebruikt worden voor het begeleiden van mensen zoals:counseling, supervisie en therapie.

Coaching is dus een niet te specificeren vorm van begeleiden.


Terug naar specialisaties