Frequentie Therapie


PERTH—Elektrisch- magnetisch veld behandeling. (EMG)


In 2002 presenteerde en verdedigde dr. Med. R. Werner zijn proefschrift over "De fysiologische en genezende effecten van geoptimaliseerde elektromagnetische velden met extreem lage veldsterkte - een informatietherapie" aan de Russische Academie voor Natuurwetenschappen. De Russische Academie verleende hem vervolgens de hoogste academische graad van "Doctor in de Medische Wetenschappen".
De programma’s worden als een ‘melodie’ afgespeeld, zo wordt het beschreven. Een laag level betekent dat de melodie ontspannend -slepend in rustig tempo ( LENTO) wordt afgespeeld.

Terwijl een hoog level betekent dat het programma snel wordt afgespeeld. In de muziek worden termen gebruikt om het tempo aan te geven, LENTO is langzaam slepend, terwijl PRESTISSIMO als uiterst snel wordt omschreven.
Zie het lichaam als de DIRIGENT, staande voor het orkest wordt deze dagelijks geconfronteerd met verschillende frequenties waarvan de meeste negatieve frequenties zijn (zendmasten - mobile telefoon - draadloze apparaten enz) deze frequenties zijn voor het lichaam onbekend, het lichaam probeert ten koste van veel energy deze frequentie bruikbaar te maken, wat echter niet lukt en tenslotte de oorzaak kan worden van vele aandoeningen.
Wij weten dat elk instrument klanken voortbrengt, zijn deze harmonieus dan reageert het lichaam ontspannend en of activerend, het effect is genezend en herstellend, zijn de klanken niet harmonieus (dan klinkt het vals , als krassen op een schoolbord) kortom niet aan te horen en ten slotte ziekmakend.

De werking;
Een melodie van elektromagnetische trillingen in verschillende octaven met hogere en lagere frequenties wordt doorgegeven aan het lichaam. Daar waar het lichaam ONVOLDOENDE eigen frequenties heeft ( uitgeput door negatieve belastende frequenties) ontstaat resonantie ( door deze resonantie wordt de frequentie (aangevuld c.q. afgesteld.) als het afstemmen van een piano.
De voor toepassing aan het lichaam geoptimaliseerde Frequenties wekken in het organisme pulserende wisselspanningen en stromen met minimale energieën op, die lijken op de lichaamseigen stromen. Dankzij deze eigenschappen kan een resonantie optreden tussen de door PERTH geproduceerde elektromagnetische velden en de lichaamseigen frequenties die zo kunnen worden versterkt. Bij frequenties die het lichaam zelf voldoende heeft ( niet zijn uitgeput) ontstaat geen resonantie.
Er is een werkzaam magnetisch veld tot 1,5 meter rond de kussen- en matapplicator.

PERTH- EMG-systemen mogen worden gebruikt door mensen met een pacemaker, defibrillator, insulinepomp of andere elektronische hulpmiddelen. EMG-systemen mogen worden gebruikt door mensen met kanker, epilepsie, de ziekte van Parkinson, hartritmestoornissen, hyperthyreoïdie, auto-immuunziekten, acute infecties met koorts en beroertes. Mensen bij wie metalen zijn geïmplanteerd, in de hersenen, het hart of de heup, kunnen het EMG-systeem op elk niveau en voor elke tijdsduur zonder schade gebruiken. Bij alle genoemde aandoeningen wordt gebruik van het PERTH systeem geadviseerd. De enige twee contra-indicaties: Ernstige, acute, slagaderlijke bloeding Algemene bloedvergiftiging (sepsis) PERTH - EMG activeert alle lichaamsfuncties. Hierdoor kunnen voorheen onbekende maar latent aanwezige lichamelijke problemen zich openbaren (reactieve fase, toename van bevindingen). Dit kan bijvoorbeeld merkbaar worden door sensaties als trekken, tintelingen, lichte pijn en dergelijke. De ervaring leert dat deze behoren bij de herstellende fase.

Afhankelijk van de reacties kunnen de frequentie en de Levels worden aangepast, specifiek gericht op de aanwezige klachten en symptomen. PERTH – EMG ondersteunt het elektromagnetische aansturingssysteem van het lichaam, het is geen behandeling en komt niet in plaats van reguliere onderzoeken behandelingen.